sobota, 2 sierpnia 2008

Krytyka JPII

Fragment artykułu z wyborczej*:

"Przesłanie Ewangelii papież chciał zamknąć w zbiór jednoznacznych dyrektyw etycznych, co de facto może zmniejszyć moralną wrażliwość chrześcijanina. Taką kodeksową etykę krytykuje cytowany przez Bartosia Leszek Kołakowski - za to, że "daje nam życie gotowe", życie "w świecie, gdzie wszystkie decyzje zostały już raz na zawsze podjęte".

* informacja dla bojówek:
zamieszczone cytaty niekoniecznie oddają poglądy autora bloga. One sobie są.

Brak komentarzy: