wtorek, 30 czerwca 2009

MGR

Koniec! Egzamin magisterski zaliczony!

Kilka zdań o projekcie mgr:
Celem projektu magisterskiego było stworzenie serwisu internetowego dla odnajdywania odpowiedzi na proste pytania z zakresu wiedzy encyklopedycznej. Pytania są wpisywane w języku polskim, a następnie zamieniane na zapytanie SPARQL. Zapytanie SPARQL służy do odnalezienia odpowiedzi w strukturach RDF zebranych w ramach projektu DBpedia, głównie w angielskiej wersji językowej Wikipedii. Pomysł odnajdywania odpowiedzi w trójkach RDF („podmiot-predykat-obiekt”), opiera się na założeniu, Ŝe z pytania można uzyskać podmiot oraz predykat, a na ich podstawie odnaleźć obiekt, który jest odpowiedzią na pytanie.
Serwis dostępny pod adresem: klapi.freecp.net