sobota, 30 czerwca 2007

Jabberwocky


Jabberwocky to wiersz Lewisa Carrolla z książki Po drugiej stronie lustra (powyżej ilustracja z książki). Jest on pełen dziwnie brzmiącego słownictwa. Oto jedno z tłumaczeń autorstwa Macieja Słomczyńskiego:

Było smaszno, a jaszmije smukwijne
Świdrokrętnie na zegwniku wężały,
Peliczaple stały smutcholijne
I zbłąkinie rykoświstąkały.

Zainteresowanych odsyłam na Wikipedię.

Obrazek jest własnością publiczną. Źródło: Wikipedia

Brak komentarzy: